Vilkor

1. Allmän
Detta tjänsteavtal förklarar villkoren under vilka du kan använda plattformen och tjänsterna som tillhandahålls av Social24.se. Läs detta användarvillkor noggrant och behåll en kopia av det för din referens.

GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER ELLER ÅTKOMMA INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT FRÅN SOCIAL24.SE UTTRYCKAR DU ATT DU ÄR JURIDISKT BUNDEN AV VÅRA ANVÄNDARVILLKOR SOM FINNS I DETTA DOKUMENT.

2. Betalning
På Social24.se Visa och Mastercard.
Social24.se lägger inga avgifter på betalkort.

3. Leverans
Leverans av den beställda tjänsten levereras omedelbart efter betalning. På grund av systembelastning kan en längre leveranstid förekomma. De allra flesta beställningar kommer dock att levereras automatiskt inom 15-30 minuter. Om vi inte kan leverera den beställda tjänsten kommer vi att informera dig om att beställningen annulleras och återbetalas till det betalkort som användes vid beställningen.

4. Ångerrätt
Genom att ingå detta avtal samtycker köparen till att tjänsten levereras omedelbart och att tjänsten omedelbart görs tillgänglig för köparen. Köparen samtycker även till att det inte gäller någon ångerrätt enligt konsumentavtalslagen avseende tjänsten och avtalet så snart leverans av beställning påbörjats.

5. Avtalets varaktighet och uppsägning (Gäller endast Autolikes)
Prenumerationsavtal för autolikes skapas för en period av 1 månad, och förlängs sedan automatiskt med 1 månad i taget, tills avtalet sägs upp av köparen i enlighet med detta villkor. Vid uppsägning upphör autolikes-prenumerationen vid slutet av den betalda perioden.

Om köparen säger upp avtalet under provperioden stoppar autolikes tjänsten omedelbart när uppsägningen tas emot – och inte förrän provperioden har löpt ut.

6. Återbetalning och annullering av beställning
En beställning anses vara genomförd när önskat antal ’likes’, ’visningar’ eller ’följare’ har levererats. Avbeställning av en gjord beställning är inte möjlig. Avbokningar och återbetalningar är endast tillgängliga för beställningar som inte har slutförts inom 48 timmar efter köpet. Återbetalning kommer att göras till den betalningsmetod som användes vid köpet, om inte annat anges.