Återbetalningspolicy

En beställning anses avslutad när önskat antal ”likes”, ”visningar” eller ”följare” har levererats. Det är inte möjligt att annullera en beställning. Återbetalning kommer endast att beviljas för beställningar som inte har slutförts inom 48 timmar från köptillfället. Återbetalningen kommer att tillämpas på den betalningsmetod som användes vid köpet, om inte annat anges.