Återbetalningspolicy

Återbetalning och annullering av beställning

En beställning anses vara genomförd när önskat antal ’likes’, ’visningar’ eller ’följare’ har levererats.

Avbeställning av en gjord beställning är inte möjlig.

Avbokningar och återbetalningar är endast tillgängliga för beställningar som inte har slutförts inom 48 timmar efter köpet.
Återbetalning kommer att göras till den betalningsmetod som användes vid köpet, om inte annat anges.